SIAPWS

SIAPWS is the Nordic
representative of IAPWS, the International Association for the Properties
of Water and Steam, focusing on thermophysical and chemical properties of
water and steam.

SIAPWS deals with water
chemistry and water treatment in the Nordic energy sector and related
industries.

SIAPWS is
connecting national groups for exchange of experience in Sweden
(Matarvattensektionen), Finland (SIAPWS‐Suomi), and Denmark
(SIAPWS‐Danmark).

For more information: https://info.siapws.org/ and http://www.iapws.org/

Nyhet!

I samarbete mellan Matarvattensektionen och SIAPWS erbjuder vi nu en kostnadsfri workshop fredag 27/11 Tid 12:30-13:30 som handlar om instrumentering och analyser på vattenreningen av rökgaskondensat.

”Vad mäter och analyserar vi i våra RGK-vattenreningar och varför… Praktiska tips och trix”, Analysis – Flue Gas Condensation Online Instrumentation

 

Vi börjar med en kort beskrivning av våra erfarenheter i ett exempel på instrumentering och provtagning. Sedan diskuterar vi gemensamma erfarenheter.

Workshopen leds av Roger Lundberg och Sara Sjögren som båda har mångårig erfarenhet av rening av rökgaskondensat.

Vi pratar svenska men det går bra att fråga även på engelska/skandinaviska

 

Bilderna kommer att vara på engelska.

Är du intresserad av att delta? Kontakta matarvattensektionen@afry.com så löser vi det!

sunset-powerlines

Material för nedladdning

TGD Steam Purity for Turbine Operation (September 2013).

TGD Instrumentation for monitoring and control of cycle chemistry for the steam-water circuits of fossil-fired and combined-cycle power plants (2015)

Guideline comparison. En jämförelse av hur rekommenderade riktvärden för dompannor skiljer i Sverige, Danmark och Finnland (2011)

TGD Phosphate and NaOH treatments for the steam-water circuits of drum boilers of fossil and combined cycle/HRSG power plants (2015)

TGD Volatile treatments for the steam-water circuits of fossil and combined cycle/HRSG power plants (2015)

TGD Procedures for the Measurement of Carryover of Boiler Water and Steam (September 2008)

TGD Corrosion Product Sampling and Analysis for Fossil and Combined Cycle Plants

TGD HRSG High Pressure Evaporator Sampling for International Deposit Identification and Determining the NEed to Chemical Clean (2016)

TGD Application of Film Forming Amines in Fossil, Combined Cycle, and BIomass Power Plants (2016)

Determination of total iron by the Ferrozine method

IAPWS—Dokumentation, referat, protokoll m.m.

Dokumentation IAPWS årsmöte pressrelease, Stockholm 2017

Dokumentation IAPWS årsmöte pressrelease, Stockholm 2016

Dokumentation IAPWS årsmöte pressrelease, Stockholm 2015

Dokumentation IAPWS årsmöte pressrelease, Moskva 2014

Dokumentation IAPWS årsmöte samt program och föredrag på ICPWS-konferensen, London 2013

Dokumentation PCC Work group i samband med IAPWS årsmöte i Boulder, Colorado, 2012.

Dokumentation från IAPWS Symposium i Boulder, Colorado, 2012.

SIAPWS – Skandinaviska IAPWS

SIAPWS general meeting 2019. Minutes from the meeting incl.  presentations from the workshop.
SIAPWS general meeting 2018. Minutes from the meeting incl.  presentations from the workshop.

SIAPWS general meeting 2017. Minutes from the meeting incl.  presentations from the workshop.

SIAPWS general meeting 2016. Minutes from the meeting incl. the six presentations from the workshop.

SIAPWS general meeting 2015. Minutes from the meeting incl. the six presentations from the workshop.

SIAPWS general meeting 2014. Minutes from the meeting incl. the six presentations from the workshop.

SIAPWS general meeting 2013. Minutes from the meeting incl. the seven presentations from the workshop.

SIAPWS general meeting 2012. Minutes from the meeting incl. the seven presentations from the workshop.

First ordinary general meeting of Scandinavian IAPWS Committee, Mars 2011

SIAPWS årsberättelse 2010

DIAPWS – Danska IAPWS

SIAPWS

[su_row] [su_column size=”1/2″]

SIAPWS logo

 

 

 

Vad gör IAPWS?

IAPWS har fem olika arbetsgrupper som täcker de flesta områden som har med vatten och ånga att göra. Arbetsgrupperna (Working Groups) arbetar med:

Det är arbetsgruppen Power Cycle Chemistry som arbetar med kemin i vatten- och ångcykeln som är aktuell för Matarvattensektionen.

IAPWS arbetar med att definiera forskningsbehovet inom medlemsländerna och upprätta en prioriteringslista. Informationen kanaliseras sedan ut till olika universitet och högskolor runt om i värden som kan utföra forskningsuppdragen. IAPWS samlar in och sprider forskningsresultat inom verksamhetsområdet till medlemsländerna.

Dessutom utgör IAPWS ett forum för internationellt samarbete.

Läs gärna mer på http://www.iapws.org/.

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

Regler för medlemskap i IAPWS

IAPWS har för närvarande 12 medlemmar. De 12 medlemmarna är Argentina och Brasilien tillsammans, Storbritannien och Irland tillsammans, Tjeckien, Canada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Japan, Ryssland och USA.

Scandinavian IAPWS Committee (SIAPWS) är tänkt att representera länderna Danmark, Finland, Sverige, Island och Norge.

Matarvattensektionen kommer från och med den 1 januari 2011 att vara medlemmar i IAPWS under en prövoperiod om tre år. Resultatet v arbetet kommer rapporteras på Matarvattenkonferensen och via hemsidan.

Ett land blir medlem i IAPWS genom en nationell kommitté. Det finns två olika typer av medlemmar;Full member (kallas normalt medlem) eller Associate member. Två eller flera grannländer kan även tillsammans ingå som Full member i IAPWS. De har då samma förpliktelser som ett ensamt land som är medlem, och dessutom en skyldighet att bilda en samlad kommitté och däri utse en ordförande samt att se till att alla deltagande länder är representerade i kommittén.

Det är en kommitté där fler grannländer ingår som kommer att bildas i och med SIAPWS. Förpliktelserna som Full member i IAPWS är följande:

– Upprätta en nationell kommitté

– Skicka ett ombud till möten för att rösta åt den

nationella delegationen i relevanta ärenden. Ombudet  finns bland den nationella delegationens medlemmar

– Bidra med kvalificerad personal att delta i IAPWS vetenskapliga och tekniska aktiviteter

– Uppmärksamma relevant forskning i det (de) egna medlemslandet (medlemsländerna)

I händelse av att medlem uteblir med betalning ska medlemmen rapportera till IAPWS varje år vilka åtgärder som tas för att återställa positionen. Efter tre år får medlemmen inte längre rösträtt i IAPWS.

[/su_column] [/su_row]

Scroll to Top