Skadefall

Har du haft driftstörningar, viktiga avvikelser från normalläge eller skadefall som påverkat produktionen?

Matarvattensektionens roll är att hjälpa dess medlemmar att förhindra och undvika skadefall på personal och anläggningar men även för att motverka driftproblem och att sprida kunskap inom området. Här har du med erfarenhet av störningar inom matarvattenområdet möjlighet att förmedla information och kunskap  till andra medlemmar och hjälp till att lära varandra, men även få hjälp av andra!

Genom att rapportera in fall bidrar du till att sprida kunskap och erfarenhet inom matarvattenområdet. Givetvis får det vara helt anonymt.

Punkten återrapportering av driftstörningar och skadefall  är ett återkommande inslag på den årliga Matarvattenkonferensen.

gdpr

De årligen inrapporterade skadefallen går att nå via filarkivet (kräver medlemsinlogg) och under respektive års Matarvattenkonferens.

Rapportmall skadefall

Anläggning

frivilligt

Kontaktperson*

Vem kan vi kontakta för kompletterande frågor, utförligare beskrivning eller uppföljning?

Kort beskrivning av anläggningsbakgrund, tekniska data


Vad hände?

Skriv så utförligt som möjligt - vad hände?

Konsekvens för verksamheten

Vilka konsekvenser fick händelsen? Driftbortfall, ekonomisk konsekven, miljö etc.

Trolig händelse eller rotorsak

Kan kompletteras i efterhand

Korrigerande åtgärd

Detta gjordes, sammanfattande beskrivning

Uppföljning av korrigerande åtgärd

Hur har dett gått sedan; Fick beslutade åtgärder någon effekt, har felet återkommit?

Bilagor som kan bifogas

t.ex. foton, dokumentation etc.


Scroll to Top