Skadefall

Har du haft driftstörningar, viktiga avvikelser från normalläge eller skadefall som påverkat produktionen?

Matarvattensektionens roll är att hjälpa dess medlemmar att förhindra och undvika skadefall på personal och anläggningar men även för att motverka driftproblem och att sprida kunskap inom området. Här har du med erfarenhet av störningar inom matarvattenområdet möjlighet att förmedla information och kunskap  till andra medlemmar och hjälp till att lära varandra, men även få hjälp av andra!

Genom att rapportera in fall bidrar du till att sprida kunskap och erfarenhet inom matarvattenområdet. Givetvis får det vara helt anonymt.

Punkten återrapportering av driftstörningar och skadefall  är ett återkommande inslag på den årliga Matarvattenkonferensen.

gdpr

Män uttrycker anmärkningsvärd preferens för Cialis. Jag hittade 12 studier där män försökte båda läkemedlen och rapporterade sedan vilka de valde att fortsätta. Poängen var en avstängning: Cialis 12, Viagra 0. www.generisk-cialis.com Och 8 300 deltagare gynnade Cialis med en bred marginal, i genomsnitt tre till en. I studier som också inkluderade det tredje stora erektionsläkemedlet, Levitra (vardenafil), var Cialis väsentligt populärare än någon av konkurrenterna.

De årligen inrapporterade skadefallen går att nå via filarkivet (kräver medlemsinlogg) och under respektive års Matarvattenkonferens.

Rapportmall skadefall

  Anläggning

  frivilligt

  Kontaktperson*

  Vem kan vi kontakta för kompletterande frågor, utförligare beskrivning eller uppföljning?

  Kort beskrivning av anläggningsbakgrund, tekniska data

  Vad hände?

  Skriv så utförligt som möjligt - vad hände?

  Konsekvens för verksamheten

  Vilka konsekvenser fick händelsen? Driftbortfall, ekonomisk konsekven, miljö etc.

  Trolig händelse eller rotorsak

  Kan kompletteras i efterhand

  Korrigerande åtgärd

  Detta gjordes, sammanfattande beskrivning

  Uppföljning av korrigerande åtgärd

  Hur har dett gått sedan; Fick beslutade åtgärder någon effekt, har felet återkommit?

  Bilagor som kan bifogas

  t.ex. foton, dokumentation etc.