Våra konferenser

Matarvattenkonferensen 2021 äger rum den 3-4 november på AFRY i Solna.

Matarvattenkonferensen är en del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar), där även  Värme- och kraftkonferensen samt Sodahuskonferensen ingår. Energi- & Industridagarna som evenemang ställs även i år in p. g. a. Covid-19, varpå konferenserna anordnas separat. Matarvattenkonferensen planeras i år att anordnas den 3 – 4 november i AFRYs lokaler i Solna.

Varje år sedan 1986 har vi träffats i november för att diskutera matarvattenteknik på Matarvattenkonferensen. Arrangemanget har vuxit från att vara en endagskonferens till att, från och med 2004, omfatta två dagar. Under konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning.  Konferensen är ett uppskattat tillfälle för närkontakt med branschfolk. Material från tidigare konferenser finns att ladda ned på medlemssidorna.

Klicka på rubriken ovan för mer information så som priser, schema med mera!

Anmälningslänk: 
https://forms.gle/Qat9gLZtGnp9F8cR6

Kylvattenkonferensen

På grund av Covid-19 togs 2020 beslutet att ställa in konferens på obestämd tid, för att återupptas när läget tillåter. Information om nästa konferenstillfälle kommuniceras ut när ett nytt datum spikats

All dokumentation från tidigare konferenser finns att ladda ner på medlemssidorna.

Scroll to Top