Våra konferenser

Matarvattenkonferensen 2023

Körschema Matarvattenkonferensen 2023
14-15 November
Clarion Hotel Sign i Stockholm

14 November - Dag 1

9.00-9.45 

Workshop: Bosse morgon 

Bo Ramsbäck, BraMaVa 

9.30-10.00 

REGISTRERING OCH KAFFE 

10.00-10.15 

Välkomnande till konferensen 

Roger Lundberg, Matarvattensektionen 

10.15-10.40 

Avsaltning med jonbytare eller membran 

Bo Ramsbäck, BraMaVa 

10.40-11.05 

Korrosion, ”vanliga problem” (erosionskorrosion (FAC)) 

Timo Saario, VTT 

11.05-11.15 

Leverantörspresentationer

11.15-11.45 

PAUS 

11.45-12.10 

Tester och Utvärdering av BactiQuant – Examensarbete 

Amanda Bengtsson Braun, GBG Energi 

12.10-12.35 

Power to X, CCS vattenkrav 

Oskar Vilhelmsson, Eurowater 

12.35-13.00 

Skadefall 

Johan Eriksson, Matarvattensektionen 

13.00-14.00 

LUNCH 

14.00-14.10 

Leverantörspresentationer 

14.10-14.35 

Handling sea water ingress cases at Avedøre Power Station 2022 

Monika Nielsen, Ørsted 

14.35-15.00 

Metaller i rökgaskondensat från små och medelstora biobränsleanläggningar 

Patrik Marklund, Marklund Solutions 

15.00-15.25 

Water treatment of flue gas condensate 

Folmer Fogh, IAPWS, Ørsted 

15.25-15.30 

Sammanfattning dag 1 

15.30-16.00 

PAUS 

16.00-17.00 

Gemensam paneldiskussion E&I: ”Redundans och riskhantering i industrin 

17:00-19:00 FÖRDRINK INFÖR KONFERENSMIDDAG
I LEVERANTÖRSUTSÄLLNING
19:00 START KONFERENSMIDDAG

15 November - Dag 2

8.30-9.00 

REGISTRERING OCH KAFFE 

9.00-9.25 

Antimon i utgående vatten 

Linus Lejon Isaksson, AFRY 

9.25-9.50 

Termisk avgasning 

Ragnar Sjöberg, Ramson 

9.50-10.15 

Kemisk avgasning, anpassning (när och hur använda kemisk/termisk) 

Fredrik Svensson, Solenis 

10.15-10.45 

PAUS 

10.45-11.10 

Kemi i elpannor 

Monika Nielsen, Örsted 

11.10-11.35 

Forskningsstudie om korrosion i sekundära fastighetssystem för värmning och kylning samt dess påverkan på (Δt) 

Rafael Ospino, Rafael Ospino Teknikrådgivare AB 

11.35-12.00 

Kontinuerlig ytavblåsning och intermittent botten/chockblåsning 

Björn Schüler &/eller Jörgen Gustafson, Alnab 

12.00-12.30 

PAUS 

12.30-12.55 

AFS 2017:3 och kraven på certifiering av pannoperatörer 

Patrik Marklund, Marklund Solutions 

12.55-13.05 

Sammanfattning dag 2 

13.05-14.05 

LUNCH 

Välkommen till Energi- & Industridagarna 2023!

14-15 November på Clarion Hotel Sign, i Stockholm

Energi- & Industridagarna är en årlig återkommande konferens som är ett samarbete mellan AFRY, Värme- och kraftföreningen, Matarvattensektionen och Sodahuskonferensen. 

Under två dagar anordnas tre konferenser med olika inriktningar som täcker allt från massa-, papper- och energiproduktion till nya direktiv och innovativa tekniklösningar. 


Program: Programmen planeras fortfarande och kommer publiceras i september.


Anmälan: Först i kvarn gäller på samtliga biljetter!

Öppnas för konferensdeltagarna i september.

Bokning av monter är nu öppen. Anmäl ditt företag nedan!

ANMÄLAN


14 – 15 November:

Värme- och kraftkonferensen

Matarvattenkonferensen

Sodahuskonferensen (endast dag 1)

Gemensamt panelsamtal (endast dag 1)


Konferensmiddag: Den 14 november bjuds samtliga konferensdeltagare och utställare in till en gemensam trerättersmiddag. 

Middagen startar med mingel i utställningslokalen, därefter är det en gemensam trerättersmiddag med underhållning. 

Middagen är till självkostnadspris och du anger i anmälan om du vill delta under middagen.


Leverantörsutställning: Under Energi- & Industridagarna anordnas en välbesökt leverantörsutställning. Utställningen är i direkt anslutning till konferenslokalerna och ger mycket god möjlighet att träffa kunder, branschkollegor och konferensdeltagare.

Mer information för utställare finns här

Föredrag Talare
Bottenblåsning, PV vs avtappning från domen Alnab
Certifiering pannskötare – kunskapskrav vattenkemi, återcertifiering Patrik Marklund, Marklund Solutions
Antimon i utgående vatten (vad händer i naturen, hur kan man ta bort, var kommer det ifrån) Linus Lejon Isaksson, AFRY
Presentation av ny SIAPWS-TGD Rening av rökgaskondensat Folmer Fogh, Örsted
Östersjövatten till pannorna, ett skadefall Monika Nielsen
Skadefallsrapportering Johan E
Vattenfrågor i samband med Power to X, CCS. Oskar Vilhelmsson, Eurowater
Kemi i mindre hetvattensystem Rafael Ospino
Exjobb bakterieanalys i rökgaskondensat Amanda Bengtsson Braun, GBG Energi
Hur teknik för stoftrening påverkar utsläpp av metaller i rökgaskondensat från biobränsleanläggningar. Resultat av studie 2014-2023  Patrik Marklund, Marklund Solutions
Kemi i elpannor Monika Nielsen

Körschema tidigare konferenser

Ytterligare material från tidigare konferenser finns att ladda ned på MEDLEMSSIDORNA

Lägg till din rubriktext här