Våra konferenser

Matarvattenkonferensen

Matarvattenkonferensen 2019 äger rum den 12-13 november på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Matarvattenkonferensen är en del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar), där även  Värme- och kraftkonferensen samt Sodahuskonferensen ingår.

Varje år sedan 1986 har vi träffats i november för att diskutera matarvattenteknik på Matarvattenkonferensen. Arrangemanget har vuxit från att vara en endagskonferens till att, från och med 2004, omfatta två dagar. Under konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning.  Konferensen är ett uppskattat tillfälle för närkontakt med branschfolk. Material från tidigare konferenser finns att ladda ned på medlemssidorna.

Mer information om konferensen återfinns även på dess gemensamma hemsida: http://www.energiochindustridagarna.se/

Kylvattenkonferensen 2017

2017 års konferens genomfördes den 3:e maj på ÅFs huvudkontor i centrala Solna. Konfernesen var uppdelad i två block Grundläggande kylvattenbehandling och Legionella. I samband med konferensen ordnades även en mindre leverantörsutställning.  Antal deltagare var cirka 60 personer. All dokumentation från tidigare konferenser finns att ladda ner på medlemssidorna.
Scroll to Top