Våra konferenser

Matarvattenkonferensen 2020 äger rum den 10-11 november på AFRY i Solna.

Matarvattenkonferensen är en del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar), där även  Värme- och kraftkonferensen samt Sodahuskonferensen ingår. Energi- & Industridagarna som evenemang ställs i år p. g. a. Covid-19 in, varpå konferenserna anordnas separat. Matarvattenkonferensen anordnas i år den 10 – 11 november i AFRYs lokaler i Solna.

Varje år sedan 1986 har vi träffats i november för att diskutera matarvattenteknik på Matarvattenkonferensen. Arrangemanget har vuxit från att vara en endagskonferens till att, från och med 2004, omfatta två dagar. Under konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning.  Konferensen är ett uppskattat tillfälle för närkontakt med branschfolk. Material från tidigare konferenser finns att ladda ned på medlemssidorna.

Kylvattenkonferensen

2020 års konferens planerades återigen genomföras under våren, då denna konferens brukar vara ett uppskattat evenemang med intressanta föredrag.

På grund av Covid-19 togs beslutet att ställa in vårens konferens, för att återupptas när läget tillåter. Information om nästa konferenstillfälle kommuniceras ut när ett nytt datum spikats

All dokumentation från tidigare konferenser finns att ladda ner på medlemssidorna.

Scroll to Top