IAPWS

IAPWS

Vad gör IAPWS?

IAPWS har fem olika arbetsgrupper som täcker de flesta områden som har med vatten och ånga att göra. Arbetsgrupperna (Working Groups) arbetar med:

Det är arbetsgruppen Power Cycle Chemistry som arbetar med kemin i vatten- och ångcykeln som är aktuell för Matarvattensektionen.

IAPWS arbetar med att definiera forskningsbehovet inom medlemsländerna och upprätta en prioriteringslista. Informationen kanaliseras sedan ut till olika universitet och högskolor runt om i värden som kan utföra forskningsuppdragen. IAPWS samlar in och sprider forskningsresultat inom verksamhetsområdet till medlemsländerna.

Dessutom utgör IAPWS ett forum för internationellt samarbete.

Läs gärna mer på http://www.iapws.org/.

factory

Den genomsnittliga medborgarnas sexuella aktivitet är kopplad till hans ställning i samhället. Så för människor som utgör den låginkomstbaserade grunden för den sociala pyramiden är den tidiga början av sexuell aktivitet, våldsamt sex hos ungdomar och dess snabba förfall karakteristiska. Sexuellt liv i denna grupp varar upp till 30, upp till högst 40 år, och bleknar sedan, vilket är förståeligt. Människor i denna cirkel dricker mycket, röker, bryr sig inte om hälsan. Och även om familjer skapas ganska tidigt, är förhållandet i dem så dåligt att de inte längre drar på sig makar för sex. Läs mer information – https://pthemma.se/svenskarnas-sexliv/

Regler för medlemskap i IAPWS

IAPWS har för närvarande 12 medlemmar. De 12 medlemmarna är Argentina och Brasilien tillsammans, Storbritannien och Irland tillsammans, Tjeckien, Canada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Japan, Ryssland och USA.

Scandinavian IAPWS Committee (SIAPWS) är tänkt att representera länderna Danmark, Finland, Sverige, Island och Norge.

Matarvattensektionen kommer från och med den 1 januari 2011 att vara medlemmar i IAPWS under en prövoperiod om tre år. Resultatet v arbetet kommer rapporteras på Matarvattenkonferensen och via hemsidan.

Ett land blir medlem i IAPWS genom en nationell kommitté. Det finns två olika typer av medlemmar;Full member (kallas normalt medlem) eller Associate member. Två eller flera grannländer kan även tillsammans ingå som Full member i IAPWS. De har då samma förpliktelser som ett ensamt land som är medlem, och dessutom en skyldighet att bilda en samlad kommitté och däri utse en ordförande samt att se till att alla deltagande länder är representerade i kommittén.

Det är en kommitté där fler grannländer ingår som kommer att bildas i och med SIAPWS. Förpliktelserna som Full member i IAPWS är följande:

– Upprätta en nationell kommitté

– Skicka ett ombud till möten för att rösta åt den

nationella delegationen i relevanta ärenden. Ombudet  finns bland den nationella delegationens medlemmar

– Bidra med kvalificerad personal att delta i IAPWS vetenskapliga och tekniska aktiviteter

– Uppmärksamma relevant forskning i det (de) egna medlemslandet (medlemsländerna)

I händelse av att medlem uteblir med betalning ska medlemmen rapportera till IAPWS varje år vilka åtgärder som tas för att återställa positionen. Efter tre år får medlemmen inte längre rösträtt i IAPWS.