Verksamheten

I dagens snabba och föränderliga värld finns en växande medvetenhet om behovet av exakt kontroll och kunskap ju större och mer komplexa anläggningarna blir, och nya alltmer avancerade tekniker utvecklas för att möta dessa behov. Utbudet sträcker sig från en enkel varmvattenberedare hemma till kraft – och värmeproduktion på flera tusen megawatt .  Efterhand som storleken på anläggningen ökar, så ökar kraven och komplexiteten på hela anläggningen.

Matarvattenkonferensen 2014
Matarvattenkonferensen 2014
  • Arrangerar den årliga populära Matarvattenkonferensen och med jämna mellanrum en kylvattenkonferens .
  • Ger ut Informationsblad till medlemmarna ett par gånger per år, i vilka nyhet beträffande forskning och utveckling tas upp, liksom redovisning av erfarenheter och inträffade skadefall.
  • Fungerar som samlande intresseorganisation för medlemmarna i matarvattenfrågor och dess olika tillämpningar.
  • Verkar för god miljö, personsäkerhet, driftekonomi och driftsäkerhet.
  • Följer och stimulerar forskning och utveckling.
  • Ger ut ett årligt stipendium till bästa examensarbete inom teknikområdet.
  • Samlar in, bearbetar och sammanställer drifterfarenheter, samt informerar sektionens medlemmar om dessa.
  • Medverkar till spridning av saklig och korrekt information.
  • Verkar för ändamålsenliga standarder och normer.
  • Verkar för ett internationellt samarbete inom teknikområdet
Här kan du ladda ner sektionens stadgar