Kalendarium

15-16 November 2022

Matarvattenkonferens

Dag 1: Inleds med nyheter från matarvattenvärlden och fokuserar sedan på polering, säkerhet, skadefall, korrosion och hur miljön påverkas av betning.

Dag 2: Fokus på membranteknik, provtagning och analys. Dagen avslutas med konservering av pannor och turbiner samt hur BAT har implementeras.

Deltagare anmäl dig här 

Utställare anmäl dig här 

Vår 2023

Kylvattenkonferens

Mer info kommer! Hör gärna av dig om förslag till tema/föredrag

23 September 2022

SIAPWS Friday Events

Preservation of the plants – part 1, Roger Lundberg (RL Aqua) and Jørgen Peter Jensen (COWI)

28 Oktober 2022

SIAPWS Friday Events

Preservation of the plants – part 2, Roger Lundberg (RL Aqua) and Jørgen Peter Jensen (COWI)

25 November 2022

SIAPWS Friday Events

District cooling distribution systems, TBC

16 December 2022

SIAPWS Friday Events

Corrosion product monitoring, TBC