Kalendarium

2020

27 November

Mellan kl. 12:30 och 13:30 den 27 november anordnar SIAPWS en kostnadsfri Workshop som handlar om instrumentering och analyser på vattenreningen av rökgaskondensat. Workshopen leds av Roger Lundberg och Sara Sjögren som båda har mångårig erfarenhet av rening av rökgaskondensat. Kontakta matarvattensektionen@afry.com för deltagande!

Scroll to Top