Hantering av personuppgifter

För att administrera löpande föreningsaktiviteter (exempelvis genomförande av konferenser och utskick av medlemsblad) samt för att hantera ekonomiska transaktioner (exempelvis fakturering av medlems- och konferensavgifter) behandlar Matarvattensektionen personuppgifter. Uppgifterna samlas in i samband med att företag blir medlemmar i föreningen och då uppger kontaktinformation, såsom namn, jobbmejladress, fakturaadress och telefonnummer samt vid anmälan till våra konferenser och andra arrangemang.

gdpr

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft. Den nya lagstiftningen medför att du har rätt att veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig. Vill du inte längre vara med i ett register har du även rätt att få dina uppgifter raderade. Vissa faktorer kan dock hindra uppgifterna från att raderas direkt, t ex kräver bokföringslagen att fakturaunderlag sparas i minst 7 år.

Vill du veta mer om vårt arbete för att efterleva GDPR eller ha information om vilka uppgifter vi har lagrade om dig?
Tveka inte att kontakta vårt sekretariat:


info@matarvattensektionen.se