Bli medlem

Matarvattensektionen finns till din hjälp för att få din anläggning att fungera säkert, effektivt och ekonomiskt.

“Inom matarvattensektionen finns ett stort nätverk med mycket erfarenhet och kunskap där man kan få hjälp med att hitta svar på sina frågor, lösa problem och få mera kunskap.” Som medlem kan även du ta del av den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom Matarvattensektionen.

Medlemsavgiften är fr.o.m. år 2000 lika för samtliga medlemmar. Avgiften gäller per kalenderår och är 2800 SEK. Högskolor och institutioner betalar dock fortfarande en reducerad avgift på 500 SEK.

Så här enkelt blir du medlem!

Är du inte redan medlem i Matarvattensektionen är du hjärtligt välkommen att ansöka om medlemskap. Fyll i medlemsansökan genom att fylla i detta dokument och sänd inscannad kopia till matarvattensektionen@afry.com

Kanske vet du något företag som borde vara medlem? Tipsa om oss!