Bli medlem

Matarvattensektionen finns till din hjälp för att få din anläggning att fungera säkert, effektivt och ekonomiskt.

“Inom Matarvattensektionen finns ett stort nätverk med mycket erfarenhet och kunskap där man kan få hjälp med att hitta svar på sina frågor, lösa problem och få mera kunskap”.

Som medlem kan du ta del av den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom Matarvattensektionen.

Medlemsavgiften är 2800 SEK per företag per kalenderår. Högskolor och institutioner betalar en reducerad avgift på 500 SEK.

Observera att det i medlemskapet ingår fritt antal aktiva medarbetare från företaget.

Medlemsföretagen underrättar kontinuerligt Matarvattensektionen om vem på företaget som är huvudkontaktperson samt vilka övriga medarbetare som är aktiva och ska stå med i sektionens medlemsregister.

Så här enkelt blir du medlem!

Är du inte redan medlem i Matarvattensektionen är du hjärtligt välkommen att ansöka om medlemskap. Fyll i medlemsansökan genom att fylla i detta dokument och sänd inscannad kopia till info@matarvattensektionen.se

 

Kanske vet du något företag som borde vara medlem? Tipsa om oss!

Vänligen håll uppgifter om företagets aktiva medlemmar kontinuerligt uppdaterat via mail till info@matarvattensektionen.se