Användardag legionella

Matarvattensektionen tackar alla deltagare och föredragshållare för att ha gjort användardagen till en informationsrik och intressant dag. Årets användardag hölls den 19:e September 2019 i ÅF:s lokaler i Solna, denna gång med fokus på Legionella!

Dagen bjöd på en rad intressanta föredrag från ett flertal av samhällets olika aktörer, allt från företag till myndigheter och medicinsk kunnig personal från Smittskydd Stockholm. Föredragshållare under dagen var,
Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten
Fredrik Jordhøy, Mitco
Ronny Wagner, Reicon
Fredrik Svensson, Solenis
Charlotte Larsson, Stockholm Stad
Madeleine Kais, Smittskydd Stockholm

conference

För er som är medlemmar hittar ni presentationerna i filarkivet här.
Inte medlem? Ta kontakt med Matarvattensektionens sekreterare Jens Tornberg för åtkomst till presentationer
matarvattensektionen@afry.com