Projekt

Stöd för genomförande av projekt

Någon gång har du säkert stött på en frågeställning som behöver följas upp? Det kanske är något som borde kunna förbättras eller förenklas. Något nytt som måste testas innan ett beslut om förändring tas. Ofta läggs idéer åt sidan då tiden inte räcker till för att få det genomfört. Andra gånger är det svårt att kunna motivera kostnaderna för att få det utfört.

Avhärdningsfilter
Avhärdningsfilter

Utredningar lämpar sig ofta som examensarbeten eller som ett uppdrag för en praktikant. I större projekt kan det behövas assistans av leverantörer och konsulter. Matarvattensektionen är gärna med och hjälper dig som är medlem att kunna gå vidare med dina idéer om uppföljningar eller undersökningar. Du kan söka bidrag från Matarvattensektionens samlade medel för att finansiera genomförandet. Blir det ett stort projekt kan det eventuellt göras som ett delfinansierat projekt med exempelvis Värmeforsk eller ÅF:s Forskningsstiftelse.

factory

Förutsättningen för att Matarvattensektionen skall vara med och bidra är att alla medlemmar skall kunna ta del av resultaten från undersökningen eller projektet som en rapport i ett medlemsblad, eller liknande, eller genom redovisning på en av våra konferenser.

Har du en idé som du vill gå vidare med eller ett färdigt projektförslag? Skriv ner några rader om dina tankar eller ta det färdiga projektförslaget och skicka in det till Matarvattensektionen.

Vi tar upp det till diskussion så fort vi kan. Bedöms det som intressant även för våra andra medlemmar tar vi upp en diskussion med dig om hur vi eventuellt kan bidra till finansieringen.