Matarvattenkonferensen 2021

Planerna för höstens Matarvattenkonferens fortskrider och Styrelsen jobbar på för att få till så intressanta föredrag som möjligt! I år planeras konferensen återigen att hållas i egen regi under November i AFRYs lokaler i Solna. På grund av en osäker prognos för höstens Coronaläge i kombination med kvarliggande reserestriktioner för många deltagarföretag, beslutade Energi- & Industridagarna nyligen att ställa in sitt evenemang även för 2021, varpå vi i Matarvattensektionen anordnar vår konferens separat.

Mer information kommer!