SIAPWS Workshop

I samarbete mellan Matarvattensektionen och SIAPWS erbjuder vi nu en kostnadsfri workshop fredag 27/11 Tid 12:30-13:30 som handlar om instrumentering och analyser på vattenreningen av rökgaskondensat.

”Vad mäter och analyserar vi i våra RGK-vattenreningar och varför… Praktiska tips och trix”, Analysis – Flue Gas Condensation Online Instrumentation

Vi börjar med en kort beskrivning av våra erfarenheter i ett exempel på instrumentering och provtagning. Sedan diskuterar vi gemensamma erfarenheter.

Workshopen leds av Roger Lundberg och Sara Sjögren som båda har mångårig erfarenhet av rening av rökgaskondensat.

Pratat språk kommer att vara svenska men det går bra att fråga även på engelska/skandinaviska

Bilderna kommer att vara på engelska.

Är du intresserad av att delta? Kontakta matarvattensektionen@afry.com så löser vi det!