Matarvattenkonferensen

 

Matarvattenkonferensen 2020 äger rum den 10-11 november på AFRY Solna.

Äntligen är anmälan till årets Matarvattenkonferens öppen! Vi är väldigt glada att kunna hålla konferensen även i år när ingenting är som det brukar. Energi- och Industridagarna, evenemanget som Matarvattenkonferensen vanligtvis brukar vara en del av, ställs i år in. Detta har lett till att Matarvattenkonferensen anordnas på annat håll, givetvis med hänsyn till de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ställer. Lokalen som gäller för årets konferens är istället AFRY (f.d. ÅF Pöyry) i Solna, Frösundaleden 2.
Nytt för i år är också möjligheten att delta digitalt, då vi vet att vissa företag fortfarande har reserestriktioner men fortfarande är intresserade av konferensen! Länk till konferensen skickas ut till anmälda som kryssat i alternativet digitalt deltagande.

Priserna för årets konferens är halverade till följd av en för många svajig situation under året.
För Matarvattenkonferensen 2020 gäller följande:

Dag 1 (10/11)
Medlem: 2300 SEK
Icke medlem: 2800 SEK
Förstagångsbesökare: 1400 SEK
Student: Gratis

Dag 2 (11/11)
Medlem: 1450 SEK
Icke medlem: 1700 SEK
Förstagångsbesökare: 1000 SEK
Student: Gratis

Anmälan sker via följande länk:
https://afry.via-em.com/ext/form/entry.php?m=325760acd751fd8c96cc93afb5988600d86e8aa&Origin=Direct

Är du intresserad av att ställa ut under konferensen?
Eftersom vi i år även erbjuder möjligheten att delta digitalt under konferensen, uppmanar vi utställarna att även förbereda en 5 minuter lång film som kommer få möjligheten att presenteras under konferensdagarna, såväl för de fysiska som de digitala deltagarna.

Kontakta Matarvattensektionens sekreterare för intresse att ställa ut! (matarvattensektionen@afry.com)

Priset för utställare är följande:

En dag; 8000 SEK

Två dagar; 12000 SEK
I priset ingår som vanligt förtäring samt deltagande i konferensen för två personer.

Sista anmälningsdag för konferensen är 3:e november.

 

Tisdag 10:e November

Grundläggande Matarvattenteknik Bo Ramsbäck, BRaMAVA
Allmän info från Styrelsen Roger Lundberg, RL Aqua
Skadefallsrapportering Johan Eriksson, FM Global
Deposits in the steam-water cycle – collection, analysis and evaluation of results Andrei Ghicov, Siemens
Torrkokning Örebro Håkan Lindgren, E.ON
Omvärldsbevakning Monika Nielsen, SIAPWS
Regenerering av blandbäddsfilter- ett hantverk Roger Lundberg, RL Aqua
Ny avsaltningsanläggning -Övik Energi Rickard Pellny, Övik energi
Avgasning – När Var Hur och Varför? Anders Wik, Vattenfall
Tekniska lösn. På automatisk dosering av pannvattenkemikalier Thorbjörn Wisen, Prominent
How to Interpret, Use and Understand the Various International Guidelines on Feedwater, Boiler Water and Steam Chemistry Michael Rziha, PPCHEM
Bakterieförebyggande medel Anders Sellden, Waren International
Vid rutinunderhåll eller ett oförutsett haveri som påverkar din vattenreningsanläggning, bör du ha en plan för ersättningsvatten Per-Åke Lindström, Veolia

Onsdag 11:e November

Ny Rökgaskondensering Niklas Berg, Söderenergi
Högbytorp- ett kraftvärmeverk med sluten hantering av vatten och aska Antonio Abizzo, E.ON
Chelating Ion exchange resins for heavy metals removal: characteristics and applications Edoardo Monfrinotti, Jacobi
Användning av återvunnet vatten i industrin  Kerstin Hoyer, VA Syd
Vattenåtervinning, renat avloppensvatten in till anläggningen, förorenat vatten Thomas Lund, WSP
Förbättrad rening av rökgaskondensat genom membrandestillering Andrew Martin, KTH

 matarvattensektionen@afconsult.com

Vid frågor, kontakta Jens Tornberg, sekreterare Matarvattensektionen

010-505 78 55

 

Scroll to Top