Matarvattenkonferensen

Matarvattenkonferensen 

Matarvattenkonferensen 2019 äger rum den 12-13 november på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Matarvattenkonferensen är en del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar), där även  Värme- och kraftkonferensen samt Sodahuskonferensen ingår.

Varje år sedan 1986 har vi träffats i november för att diskutera matarvattenteknik på Matarvattenkonferensen. Arrangemanget har vuxit från att vara en endagskonferens till att, från och med 2004, omfatta två dagar. Under konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning.  Konferensen är ett uppskattat tillfälle för närkontakt med branschfolk. Material från tidigare konferenser finns att ladda ned på medlemssidorna.

Mer information om konferensen återfinns även på dess gemensamma hemsida: http://www.energiochindustridagarna.se/

Program för 2019  Matarvattenkonferensen dag 1 och Matarvattenkonferensen dag 2 ses nedan:

  MATARVATTENKONFERENSEN DAG 1
  12-nov
  Moderator: Roger Lundberg
Klockslag start Föredrag Tid Talare
8.30 Samling 1 Föreläsare dag 1    
09:00 Workshop 09:00  
09:00  Grundläggande matarvattenteknik 00:45 Bo Ramsbäck
9.30 Samling 2 Föreläsare dag 1    
09:45 Kaffe och registrering för de som gått utbildning 00:15  
10:00 BLOCK 1 – Förbehandling 10:00  
10:00 Allmän info från styrelsen 00:15 Roger Lundberg, Matarvattensektionen
10:15 Sanering av Biofilm i rör och jonbytare 00:25 Cay Månsson, BWT Pharma & Biotech
10:40 Selective ion exchange resins 00:25 Fabrice Chaud, Jacobi
11:05 Tvättning av jonbytesmassor, status/tvätt 00:25 Stefan Hilger, Lanxess
11:30 SLUT 11:30  
  UTSTÄLLARPRESENTATIONER 11:30  
  Utställarpresentation:  00:01  
  Utställarpresentation:  00:01  
  Utställarpresentation:  00:01  
  Fika  00:30  
12:00 BLOCK 2 – Skadefall 12:00  
12:00 Läcksökning kondensatsystem – Helium 00:25 Göran Lockner, Löwerner Service
12:25 Skadefall – surt kondensat – ångcykel 00:25 Niklas Berg, Söderenergi
12:50 Skadefall 00:25 Johan Ericsson, Stora Enso
13:15 SLUT 13:15  
  UTSTÄLLARPRESENTATIONER 13:15  
  Utställarpresentation:  00:01  
  Utställarpresentation:  00:01  
  Utställarpresentation:  00:01  
  Lunch 01:00  
14:15 BLOCK 2 – forts. 14:15  
14:15 How can combustion side problems impact water/steam quality? 00:25 Monika Nielsen, Ørsted Bioenergy 
14:40 Erfarenheter och info från IAPWS konferens i Banff, Kanada 00:15 Anders Fredriksson, Tekniska verken
14:55 SLUT 14:55  
14:55 Fika och mingelövning 00:35  
15:30 Omvärldsbevakning 00:20 Karsten Thomsen och Roger Lundberg, SIAPWS
15:50 Pannvattenkemi KV62 – Från driftsättning till haveri 00:25 Henrik Strömberg, Tekniska verken
16:15 BLOCK 3 – Vattenbehandling 16:15  
16:15 Alkaliserande aminer och grunder ånga och kondensat – olika körsätt? 00:25 Bo Ramsbäck, BRaMAVA
16:40 Alkaliserande Aminer och dess egenskaper 00:25 Robert Öhrn, Solenis
17:05 SLUT 17:05  
  UTSTÄLLARPRESENTATIONER 17:05  
  Utställarpresentation:  00:01  
  Utställarpresentation:  00:01  
17:00 Mingel i utställning/middag/fortsatt mingel 02:00  
19:05 DAGEN SLUT 19:05  

 

 

  MATARVATTENKONFERENSEN DAG 2
  13-nov
  Moderator: Roger Lundberg
Klockslag start Föredrag Tid Talare
8.30 Samling Föreläsare dag 2    
09:00 BLOCK 1 – Rökgaskondensat 09:00  
09:00 Hur gör jag rätt? En genomgång av aktuella krav för utsläpp till vatten 00:25 Filip Öberg, Marklund Solutions
09:25 Multianalysinstrument för vatten (SIAPWS Finland) 00:25 Toni Laurila, Sensmet
09:50 BLOCK 2 – Analys 09:50  
09:50 Measurement of corrosion products in process water in power plants 00:30 Karsten Thomsen, COWI
10:20 Konsekvenser av briställig vattenkemi – skador och beläggningar på insidan av tuben 00:25 Zhouwang Chen, Kiwa
10:45 SLUT 10:45  
  UTSTÄLLARPRESENTATIONER    
  Utställarpresentation:  00:01  
  Utställarpresentation:  00:01  
  Utställarpresentation:  00:01  
  FIKA 00:30  
11:15 BLOCK 3 – Filtreringsteknik 11:15  
11:15 Low- and high-pressure Reverse Osmosis 00:25 Jens Lipnizki, Lanxess Deutschland Gmbh
11:40 Replacement of Sand Filters by Activated Filter Media 00:25 Derya Ertugrul, Advanced Water Technologies Ltd.
12:05 LUNCH 01:00  
13:05 DAGENS AVSLUT    


matarvattensektionen@afconsult.com
Vid frågor, kontakta Jens Tornberg, sekreterare Matarvattensektionen

010-505 78 55

Scroll to Top