Våra konferenser

Matarvattenkonferensen

Varje höst samlas omkring 100 deltagare till en industrikonferens med olika delkonferenser. Matarvattenkonferensen är en av dem.

Matarvattenkonferensen har hållits varje år sedan 1986 och utökades år 2004 till en tvådagarskonferens. Dag två går under namnet Matarvattenkonferensen dag 2 och hålls ofta på ett specifikt tema.

Kylvattenkonferensen

Matarvattensektionen har arrangerat ett antal  konferenser för att belysa problematiken i kylvattensystem. Fokus har legat på legionella i kylvatten och grundläggande kylvattenbehandling.