Verksamheten

[su_row][su_column size=”1/2″]

Matarvattensektionen startades av Ångpanneföreningen år 1987. Syfte var att ett skapa ett forum för kunskapsutbyte i matarvattenfrågor för medlemmarna i den dåvarande ideella delen av ÅF. Matarvattensektionen nu är numera formellt fristående.

  • Arrangerar den årliga populära Matarvattenkonferensen och med jämna mellanrum en kylvattenkonferens .
  • Ger ut Informationsblad till medlemmarna ett par gånger per år, i vilka nyhet beträffande forskning och utveckling tas upp, liksom redovisning av erfarenheter och inträffade skadefall.
  • Fungerar som samlande intresseorganisation för medlemmarna i matarvattenfrågor och dess olika tillämpningar.
  • Verkar för god miljö, personsäkerhet, driftekonomi och driftsäkerhet.
  • Följer och stimulerar forskning och utveckling.
  • Ger ut ett årligt stipendium till bästa examensarbete inom teknikområdet.
  • Samlar in, bearbetar och sammanställer drifterfarenheter, samt informerar sektionens medlemmar om dessa.
  • Medverkar till spridning av saklig och korrekt information.
  • Verkar för ändamålsenliga standarder och normer.
  • Verkar för ett internationellt samarbete inom teknikområdet

Här kan du ladda ner [wpfilebase tag=fileurl id=565 linktext=’sektionens stadgar’ /].

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

Diskussioner vid Matarvattenkonferensen 2014
Diskussioner vid Matarvattenkonferensen 2014

 

 

 

 

 

 

[/su_column] [/su_row]