Roger Lundberg

Roger Lundberg, ledamot
Roger Lundberg, ordförande sedan 2017

Roger Lundberg, styrelsemedlem sedan 2009 och ordförande 2010-2013 och sedan 2017.

Jag heter Roger Lundberg och driver sedan 2015 konsultverksamhet inom matarvattenkemiområdet med fokusområden; upphandling, rådgivning, utbildning, kemihjälp mm.
Tidigare har jag jobbat vid Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås, i 29 år där jag ansvarade för kemienheten.
Jag är född och uppväxt i Skellefteå, bor i Västerås med särbo i Göteborg och har en dotter född -92 och en son född -96. Största fritidsintressen är aktiviteter inom Friskis & Svettis och träning i allmänhet samt friluftsliv i alla former och träffa vänner. Numera tar även golf en stor del av min fritid 🙂

Fast & mobil telefon: +46 (0)720 10 45 65
E-post:   roger@rlaquaconsulting.com