Jan Lundgren

Jan Lungren, ledamot
Jan Lungren, styrelsemedlem sedan 2010

Mitt namn är Jan Lundgren. Jag är 50+ och tycker om vatten i alla former.

Jag anställdes 1982 på Stockholm Energi där jag utförde matarvattenanalyser på Högdalens kraftvärmeverk med tillhörande spetsanläggningar. 1984 började jag en anställning på AB Ångpanneföreningen där min huvuduppgift var att utföra matarvattenkontroller inom industri och energisektorn. 1986 – 1989 arbetade jag som kemigruppchef på Stockholm Energi Hässelby kraftvärmeverk. Efter att ha tillverkat öl av (matar)vatten i 15 år på Pripps/Carlsberg återkom jag till Fortum på hösten 2004.

Jag arbetar idag som Kemigruppchef på Stockholm Exergi i södra Stockholm där det ingår i mina arbetsuppgifter att ansvara för kvaliteten på vårt matarvatten.

På fritiden ägnar jag mig gärna åt att sporta, spela golf och fiska.

Mobil:        +46 (0)768 99 82 42
E-post :     jan.lundgren@stockholmexergi.se

Scroll to Top