Jan Lundgren

Jan Lungren, ledamot
Jan Lungren, styrelsemedlem sedan 2010

Hej,

Mitt namn är Jan Lundgren. Jag är 60+ och är intresserad av vatten i alla former.

Jag anställdes 1982 på Stockholm Energi där jag utförde matarvattenanalyser på Högdalens Kraftvärmeverk med tillhörande spetsanläggningar.

!984 började jag på Ångpanneföreningen där min huvudsakliga uppgift var att utföra matarvattenkontroller inom industri och energisektorn.

I slutet på 80-talet arbetade jag som kemigruppchef på Hässelby kraftvärmeverk. Sedan hade jag några år med att tillverka malt och öl på Pripps Carlberg.

2004-2020 arbetade jag på det som nu heter Stockholm Exergi som gruppchef kemi samt teknikområdesansvarig för matarvattenkemi.

Nu är jag egenföretagare och konsult i matarvattenkemi, rökgasreningskemi et.c.

På fritiden är favoritsysselsättningen Fiske, golf och idrott.

Mobil:
E-post :     lundgrenjo@outlook.com