Om oss

Matarvattensektionen är en ideell förening som samlar företag med anläggningar för energiproduktion, konsulter och leverantörer samt institutioner och organisationer som är verksamma inom teknikområdet. Matarvattensektionen har ca 120 medlemmar.

Styrelsen
Sektionens styrelse består av max nio personer som väljs på två år i taget.

 

 

 

Roger Lundberg rökgaskondensatreningVerksamheten

Sektionen startades 1987 för att skapa ett forum för kunskap och erfarenhetsutbyte i matarvattenfrågor.

 

 

 

ångkraftverket-västeråsVarför en Matarvattensektion?
Redan 1986 såg man behovet av ett ökat utbyte av kunskap och erfarenheter av matarvattenfrågor

 

 

 

Fördelning medlemmar matarvattensektonen

Bli medlem!

Ta del av den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom Matarvattensektionen