Rapporter och artiklar

2015-10-30 Determination of total iron by the Ferrozine method
  Technical document
  Karsten Thomsen, SIAPWS
2013-11-12 Advanced Oxidation Processes for Removal of COD from Pulp and Paper Mill Effluents
  Examensarbete
  Irma Karat, KTH Stockholm
2010-11-11 Overhedere i kraftvaerkskedler og deres termiske belastning
  Dimensionering och konstruktion av överhettare
  Kjeld Borggreen, SydTek
2008-09-08 Corrosion Product Sampling in Power Plants under Water/Steam Cycle Conditions
  Rapport
Piti Srisukvatananana , Derek H. Listera , Chien-Ee Nga , Robert Svobodab and Karol Daucik
2004-03-23 Säkerställande av god fjärrvärmekvalitet
Examensarbete
Emil Bertilsson och Martin Mowitz, Högskolan i Borås
 
2004-01-28 Övervakning av gasutveckling i elektrodpannor
  Projekt sponsrat av Matarvattensektionen
  Anders Thorén, Corromat AB
2003–10-23 Reseberättelse IWC 2003
  Reseberättelse från en internationell mässa
  Carl-Uno Lindin, Sydkraft Mälarvärme AB
2003-10-01 Är outsourcing på väg bort?
  En artikel om hur 90-talets trend ser ut idag.
  Anders Eklund, ÅF
2003-01-20 Drifterfarenheter kemikaliefri vattenrening
  En ny typ av avsaltningsanläggning  (RO-EDI) har installerats på Gottland.
  Anders Wik, Vattenfall
2001-04-30 Ansvarsfrågor i samband med ång- och hetvattensystem
  Rapport om säkerhet ur vattenbehandlingssynpunkt
  Rolf Sjögren, ÅF-konsult AB
2002-12-01 Saltkraftverk
  Ny norsk teknik att utvinna energi med membranteknik.
  Anders Wik, Vattenfall
2002-10-05 Aquatech 2002
  Reseberättelse från en internationell konferens
  Mats Hellman, Hellman Vatten AB
2002-10-01 Är TOC ett problem?
  Reflektion på den amerikanska debatten om TOC i vatten-ångcykeln.
  Anders Eklund, ÅF
2002-10-01 ZLD – Zeor Liquid Discharge
  Metod att minimera vattenförbrukningen i en industriell anläggning
  Anders Wik Vattenfall
2000-11-14 Kraftverkskemi i Sverige
  Rapport om utvecklingen av matarvattenkemin under 1900-talet
  Anders Wik, Vattenfall
1999-11-17 VGB 1999
  Reserapport från en internationell konferens
  Bo Ramsbäck, Birka Service AB