Matarvattenkonferensen 2022

Under våren har Matarvattensektionens styrelse satt igång arbetet med att ta fram ett intressant program för årets upplaga av Matarvattenkonferensen, och det är nu dags för er alla att boka in den 15 – 16 november i Stockholm om ni vill ta del av följande föredrag och teman:

  • Skadefall från industrin
  • Betning
  • Korrosion
  • Användning av FFA
  • Polering med blandbädd efter EDI
  • Drift av gasmembran
  • Konfigurering av RO-membran
  • Konservering av pannor och turbiner
  • Kemistens roll

Vi kommer i år att hålla till på Posthuset 7A (se nedan) och att samköra med Energi- och Industridagarna som tidigare år.

Mötesbaren gästar 7A´s nya satsning Posthuset

Anmäl ditt intresse för konferensen och lägg in i kalendern via den här länken.

Väl mött!

/Styrelsen

Scroll to Top