Matarvattenkonferensen 2020

Början på år 2020 blev inte som vi tänkt oss, viruset Covid-19 lämnar ingen opåverkad och vi ser att fler och fler av våra medlemsföretag infört interna restriktioner utöver de nationella. Detta påverkar givetvis även Matarvattensektionens verksamhet och därmed även evenemanget Energi- och Industridagarna, vilken innefattar Matarvattenkonferensen. Parterna bakom Energi- och Industridagarna har gemensamt beslutat att avboka Waterfront Congress Center där konferenserna brukar hållas.

Vår ambition är att kunna genomföra Matarvattenkonferensen 2020 då vi ser både nyttan och nöjet med konferensen, varpå denna planeras anordnas den 10 – 11 november i AFRYs lokaler i Solna! Vi ser över möjligheterna att kunna delta under konferensens två dagar både fysiskt och digitalt. Uppdateringar kring Matarvattenkonferensen 2020 kommer löpande, så håll utkik på hemsidan, medlemsbladen och LinkedIn!