Stipendium

Mattias Bengtsson, Göteborgs Universitet, Matarvattensektionens stipendiat 2018.

Matarvattensektionen fungerar som samlande intresseorganisation för alla vars verksamhet på något sätt berör eller innefattar matarvattenteknik. Sektionen verkar för god miljö, personsäkerhet, driftsekonomi och driftsäkerhet samt följer och stimulerar forskning och utveckling inom området matarvattenteknik.

Inom ramen för matarvattentekniken faller; vattenkemi, material- och korrosionsproblem samt frågor rörande kemikalier och dess funktion. Vidare ingår arbetsmiljöfrågor, till exempel hälsorisker vid hantering av kemikalier.

Matarvattensektionen vill uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i sektionens intresse. Områden av intresse kan vara; Kemisk Apparatteknik, Processteknik, Analytisk Kemi, Oorganisk Kemi, Elektrokemi och Korrosionslära. Arbetet kan vara av såväl teoretisk som experimentell art.

Priset delas ut till det examensarbete som den oberoende priskommittén utser som det bästa under året. Priskommittén utses av Matarvattensektionen. Priset delas endast ut till av högskolan godkända examensarbeten. Priset kan ej betraktas som ersättning för utfört arbete och kan därmed ej delas ut i förskott. Arbetet behöver ej primärt ha bäring mot Matarvattenteknik, det kan vara tillämpningar av examensarbetet som är av stort intresse för Matarvattensektionen medlemmar.

Om priskommittén finner att kvaliteten på inlämnade examensarbeten under innevarande år ej är av den art att de bör belönas, kan priskommittén välja att inte dela ut priset under detta år. Priskommittén kan också välja att belöna fler än ett examensarbete om de så önskar.

Stipendiet är på 20 000 SEK och delas ut under matarvattenkonferensen innevarande eller påföljande år.

Ansökan ska vara inne senast 1:a oktober för att kunna behandlas inför matarvattenkonferensen. Stipendiaten ges möjligheten att presentera sitt arbete under matarvattenkonferensen, antingen som ett föredrag eller en poster.

Ansökan skickas till:

Matarvattensektionen 1987
169 99 Stockholm

eller via e-post:
matarvattensektionen@afconsult.com