Varför en matarvattensektion?

[su_row]
[su_column size=”1/2″] I dagens snabba och föränderliga värld finns en växande medvetenhet om behovet av exakt kontroll och kunskap ju större och mer komplexa anläggningarna blir, och nya alltmer avancerade tekniker utvecklas för att möta dessa behov. Utbudet sträcker sig från en enkel varmvattenberedare hemma till kraft – och värmeproduktion på flera tusen megawatt .  Efterhand som storleken på anläggningen ökar, så ökar kraven och komplexiteten på hela anläggningen.

Alla processer kräver en god förståelse och insikt hur man på bästa sätt styr och kontrollerar för att minska störningar och få en stabil och ekonomisk drift där livslängden för pannan och andra delar av processen blir så hög som möjligt. Kraven på driftsäkerhet av energiproduktionsanläggningar ökar efter hand, för att möte dessa ökade krav måste behandlingen vara väl anpassad så att rätt vatten-, ång- och kondensatkvalitet uppnås i varje enskild anläggning. Utan rätt vattenbehandling och skötsel kommer din anläggning att drabbas av driftstörningar och korrosionsskador.  I bästa fall innebär det bara ökade kostnader och leder till minskad effektivitet och kortare livslängd.  I värsta fall kan det leda till katastrofala följder med stora kostnader och haverier som konsekvens.

Det är helt nödvändigt att driftpersonal och driftansvariga inom anläggningarna är väl insatta i matarvattentekniken. Med goda kunskaper ökar möjligheten att ha en hög tillgänglighet och därmed god driftekonomi i anläggningen. Miljöaspekter rörande såväl inre arbetsmiljö som den yttre miljön är alltid en aktuell fråga.  [/su_column]
[su_column size=”1/2″]

Insidan av en ångdom
Insidan av en ångdom

[/su_column]
[/su_row]