Niklas Berg

Niklas Berg, ledamot sedan 2016

Niklas är kemiingenjör och ”Vattensystemansvarig” på Söderenergi i Södertälje.

I rollen ingår bl.a. optimering av spädvatten- och rökgaskondensatrening samt långsiktig planering av underhåll och ombyggnader. Niklas har jobbat med kemi och processvatten sedan 1992.

Fritiden ägnar Niklas åt stugan i Kolarmora och senaste projektet är att ta jägarexamen och jaktlicens för att freda odlingarna från vildsvinen.

Tel: +46 (0) 76-8033569

Email: niklas.berg@soderenergi.se