Bli medlem!

Matarvattensektionen finns till din hjälp för att få din anläggning att fungera säkert, effektivt och ekonomiskt.

”Inom matarvattensektionen finns ett stort nätverk med mycket erfarenhet och kunskap där man kan få hjälp med att hitta svar på sina frågor, lösa problem och få mera kunskap.” Som medlem kan även du ta del av den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom Matarvattensektionen.

Medlemsavgiften är fr.o.m. år 2000 lika för samtliga medlemmar. Avgiften gäller per kalenderår och är 2800 SEK. Högskolor och institutioner betalar dock fortfarande en reducerad avgift på 500 SEK.

Hjärtligt välkommen som medlem du också!

Är du inte redan medlem i Matarvattensektionen är du hjärtligt välkommen att ansöka om medlemskap. Kanske vet du något företag som borde vara medlem? Fyll i medlemsansökan genom att fylla i [wpfilebase tag=fileurl id=450 linktext=’detta dokument’ /] och sänd inscannad kopia till Matarvattensektionens sekreterare.

Matarvattensektionen 1987
SE-169 99 Stockholm

E-post:   matarvattensektionen@afconsult.com