Matarvattenkonferensen

Matarvattenkonferensen 2018

Matarvattenkonferensen 2018 äger rum 6-7 november på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Matarvattenkonferensen är en del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar), där även  Värme- och kraftkonferensen samt Sodahuskonferensen ingår.

Varje år sedan 1986 har vi träffats i november för att diskutera matarvattenteknik på Matarvattenkonferensen. Arrangemanget har vuxit från att vara en endagskonferens till att, från och med 2004, omfatta två dagar. Under konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning.  Konferensen är ett uppskattat tillfälle för närkontakt med branschfolk. Material från tidigare konferenser finns att ladda ned på medlemssidorna.

Mer information om konferensen återfinns även på dess gemensamma hemsida: http://www.energiochindustridagarna.se/

Program för 2018 är ännu ej fastställt, men nedan ses program från 2017 års konferens för Matarvattenkonferensen dag 1 och Matarvattenkonferensen dag 2:

Program – 7 november 2017
9:00 Grundläggande matarvattenteknik
Bo Ramsbäck
9:30-10:00 Registrering och Kaffe
 10.00 Välkommen till Konferensen!
BLOCK 1: NYHETER FRÅN MATARVATTENVÄRLDEN
Allmän information
Roger Lundberg, Matarvattensektionen
Skadefallsrapportering
Jan Lundgren, Matarvattensektionen
Omvärldsbevakning
Roger Lundberg, Matarvattensektionen
  Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
  BLOCK 2: PROCESS
Omvärldsbevakning 
Karsten Thomsen, SIAPWSMicrofluidic Capillary Electrophoresis
Kirk Busher, Mettler Toledo

Goda förutsättningar för det livsviktiga skiktet
Henrik Birkestad, Ingenjörsfirman Hans Wistrand

Tvättning eller blästring av turbiner
Anders Linnakangas, TurbinePro
 13:00 Lunch
Lunch i utställningslokalen
BLOCK 3: MÄTNING
Cycle chemistry aspects of damage, failure and efficiency in the Phase Transition Zone (PTZ) of the LP Steam Turbine
Barry Dooley, Structural Integrity Associates, Inc.
En pigg 30-åring
Roland Jansson, Bo Ramsbäck och Anders Wik
 15:00 Paus
Eftermiddagsfika i utställningslokalen
BLOCK 3: MÄTNING – fortsättning
Optical measurement of dissolved oxygen at PPB level
Martin Schubert, Hach
Corrosion product monitoring by online turbidity, grab samples and filter samples
Monika Nielsen, Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Konferensen sammanfattas och avslutas
17:00 Middagsmingel
Mat och dryck i utställningslokalen
Program – 8 november 2017
8:00 Registrering och Kaffe
   BLOCK 1: FILTER och VATTENRENING
9:00 Statuskontroll, felsökning, och rengöring av jonbytesmassa
Martti Lehtinen, NT Water
Omvärldsanalys – mekaniska filter
Lars-Olov Larsson, Filterteknik Sverige AB
Dynasandfilter – förebyggande underhåll och service
Krister Björne & Erik Dahl, Nordic Water
  Östersjön, en framtida matarvattenkälla?
Rafal Kuna, Björks Rostfria
Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
11:00  BLOCK 2: PROCESS
Felsökning och avhjälpande åtgärder gällande tillväxt av mikroorganismer i rökgaskondensatreningen på Bristaverket
Sara Sjögren, Fortum
Mikrobiell tillväxt i membranbaserade rökgaskondensatreningar för kraftvärmeanläggningar – Energiforskrapport
Linda Wiig och Hanna Östfeldt, Sweco
BLOCK 3: MEMBRAN
Use of robust ultrafiltration membranes in the power industry
Frans Knops, X-Flow
RO system operation & optimization
Madeleine Savela Nilsson, Dow
13.00 Lunch
Lunch i utställningslokalen
 14.00 Dagen avslutas

Vid frågor, kontakta Johanna Frid, sekreterare Matarvattensektionen
matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 20 52