Matarvattenkonferensen

Matarvattenkonferensen 2018

Matarvattenkonferensen 2018 äger rum 6-7 november på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Matarvattenkonferensen är en del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar), där även  Värme- och kraftkonferensen samt Sodahuskonferensen ingår.

Varje år sedan 1986 har vi träffats i november för att diskutera matarvattenteknik på Matarvattenkonferensen. Arrangemanget har vuxit från att vara en endagskonferens till att, från och med 2004, omfatta två dagar. Under konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning.  Konferensen är ett uppskattat tillfälle för närkontakt med branschfolk. Material från tidigare konferenser finns att ladda ned på medlemssidorna.

Mer information om konferensen återfinns även på dess gemensamma hemsida: http://www.energiochindustridagarna.se/

Preliminärt program för 2018  Matarvattenkonferensen dag 1 och Matarvattenkonferensen dag 2 ses nedan:

Program – 6 november 2018
9:00 Grundläggande matarvattenteknik
Bo Ramsbäck
9:30-10:00 Registrering och Kaffe
 10.00 Välkommen till Konferensen!
  BLOCK 1: NYHETER FRÅN MATARVATTENVÄRLDEN
  Allmän information
Roger Lundberg, Matarvattensektionen
  Ingenjörer utan gränser
Emma Grönlund, LiU
  Skadefallsrapportering
Jan Lundgren, Matarvattensektionen
  TGD-airlekage
Michael Rziha, Siemens
 11:10 Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
  BLOCK 2: TURBINER
  Omvärldsbevakning 
Karsten Thomsen och Roger Lundberg, SIAPWS
  Tvätt turbin
Ronnie Wagner, NN
  Turbininspektion- metoder, analys och rekommendationer
Per Hortlund, Siemens
 12:55 Lunch
Lunch i utställningslokalen
  BLOCK 3: PRAKTIKFALL
  Föredrag om pannvattenkemikalier och dess verkan
Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik
  Polyamin igår och idag ett praktikfall
NN, NN
   Säker kemikaliehantering – en gemensam resa
Nicola Pierini och Karri Jokinen, Söderenergi
 15:10 Paus
Eftermiddagsfika och mingelövning i utställningslokalen
  BLOCK 4: DRIFT OCH UNDERHÅLL
  Plastmaterial – Möjligheter och begränsningar
Daniel Ejdeholm, GPA
  Inspection of a filled hot water tank using a robot
Monika Nielsen, Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
  Från hyllvärmare till kioskvältare – Panninspektionens potential
Robert Öhrn, Solenis
  Konferensen sammanfattas och avslutas
17:00 Middagsmingel
Mat och dryck i utställningslokalen
Program – 7 november 2018
8:00 Registrering och Kaffe
   BLOCK 1: RÖKGASKONDENSAT
9:00 Stipendiat – presentation
NN, NN
  Modern Ultrafiltration by using Polymeric Membranes
Antoine Leroux, Inge
  Mikrobiell tillväxt i rökgaskondensatreningar
Linda Wiig, lindawiig
  Mikrobiell korrosion
Lotta Hallbeck, Microbial Analytics Sweden AB
 10:40 Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
11:10  BLOCK 2: KONSERVERING
  Konservering/ flexibel drift
Ronnie Wagner, NN
  Plant preservation, why and how
Karsten Normann Thomsen, COWI A/S
  BLOCK 3: VATTENRENING
   Cirkulärt industrisamarbete; Nynas och Värmevärden: Ny vattenbehandling i Nynäshamn
Jonas Dyrk, Värmevärden
  Biologisk fällning och flockningsteknologi
NN, IKP Nord
12.50 Lunch
Lunch i utställningslokalen
 14.00 Dagen avslutas

Vid frågor, kontakta Johanna Frid, sekreterare Matarvattensektionen
matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 20 52