Matarvattenkonferensen 

Matarvattenkonferensen 2019 äger rum den 12-13 november på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Matarvattenkonferensen är en del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar), där även  Värme- och kraftkonferensen samt Sodahuskonferensen ingår.

Varje år sedan 1986 har vi träffats i november för att diskutera matarvattenteknik på Matarvattenkonferensen. Arrangemanget har vuxit från att vara en endagskonferens till att, från och med 2004, omfatta två dagar. Under konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning.  Konferensen är ett uppskattat tillfälle för närkontakt med branschfolk. Material från tidigare konferenser finns att ladda ned på medlemssidorna.

Mer information om konferensen återfinns även på dess gemensamma hemsida: http://www.energiochindustridagarna.se/

Program för 2019  Matarvattenkonferensen dag 1 och Matarvattenkonferensen dag 2 ses nedan:

MATARVATTENKONFERENSEN DAG 1
12-nov
Moderator: Roger Lundberg
 Grundläggande matarvattenteknik
BLOCK 1 – Förbehandling
Allmän info från styrelsen
Sanering av Biofilm i rör och jonbytare
Selective ion exchange resins
Tvättning av jonbytesmassor, status/tvätt
  Fika 
Omvärldsbevakning
BLOCK 2 – Skadefall
Läcksökning VK – Helium
Skadefall – surt kondensat – ångcykel
  Lunch
BLOCK 2 – forts.
Skadefall
How can combustion side problems impact water/steam quality?
 
Fika och mingelövning
Pannvattenkemi KV62 – Från driftsättning till haveri
Erfarenheter och info från IAPWS konferens i Banff, Kanada
BLOCK 3 – Vattenbehandling
Alkaliserande aminer och grunder ånga och kondensat – olika körsätt?
Alkaliserande Aminer och dess egenskaper
MATARVATTENKONFERENSEN DAG 2
13-nov
Moderator: Roger Lundberg
BLOCK 1 – Rökgaskondensat
Hur gör jag rätt? En genomgång av aktuella krav för utsläpp till vatten
Multianalysinstrument för vatten (SIAPWS Finland)
BLOCK 2 – Analys
Measurement of corrosion products in process water in power plants
  FIKA
Hur tolkar man analysresultat t.ex beläggningar
BLOCK 3 – Filtreringsteknik
Utveckling av RO-membran
Glasfiltermassa
LUNCH
DAGENS AVSLUT


Vid frågor, kontakta Jens Tornberg, sekreterare Matarvattensektionen


matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 78 55