Matarvattenkonferensen

Matarvattenkonferensen 2017

Matarvattenkonferensen 2017 äger rum 7-8 november på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Matarvattenkonferensen är en del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar), där även  Värme- och kraftkonferensen samt Sodahuskonferensen ingår.

Varje år sedan 1986 har vi träffats i november för att diskutera matarvattenteknik på Matarvattenkonferensen. Arrangemanget har vuxit från att vara en endagskonferens till att, från och med 2004, omfatta två dagar. Under konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning.  Konferensen är ett uppskattat tillfälle för närkontakt med branschfolk. Material från tidigare konferenser finns att ladda ned på medlemssidorna.

Mer information om konferensen återfinns även på dess gemensamma hemsida: http://www.energiochindustridagarna.se/

Preliminärt program för Matarvattenkonferensen dag 1 och Matarvattenkonferensen dag 2 ses nedan:

Program – 7 november 2017
9:00 Grundläggande matarvattenteknik
Bo Ramsbäck
9:30-10:00 Registrering och Kaffe
 10.00 Välkommen till Konferensen!
BLOCK 1: NYHETER FRÅN MATARVATTENVÄRLDEN
Allmän information
Roger Lundberg, Matarvattensektionen
Skadefallsrapportering
Jan Lundgren, Matarvattensektionen
Omvärldsbevakning
Roger Lundberg, Matarvattensektionen
  Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
  BLOCK 2: PROCESS
Omvärldsbevakning (BIAPWS/IAPWS) 
Karsten Thomsen, SIAPWS
Föredrag kommer inom kort
Kemisk rengörning/Betning/Urkokning skillnader, när, hur?
Lars-Åke Persson, Wistrand
Tvättning eller blästring av ångturbiner
Anders Linnakangas, Siemens
 13:00 Lunch
Lunch i utställningslokalen
BLOCK 3: MÄTNING
Cycle chemistry aspects of damage, failure and efficiency in the Phase Transition Zone (PTZ) of the LP Steam Turbine
Barry Dooley
En pigg 30-åring
XX
 15:00 Paus
Eftermiddagsfika i utställningslokalen
BLOCK 3: MÄTNING – fortsättning
Optisk O2 mätning kontra konventionell
Martin Schubert, Hach
Corrosion product monitoring by online turbidity, grab samples and filter samples
Monika Nielsen, Dong Energy
Substitution kemikalier, hur möter kemikaliebranchen detta
XX, XX
Konferensen sammanfattas och avslutas
17:00 Middagsmingel
Mat och dryck i utställningslokalen
Program – 8 november 2017
8:00 Registrering och Kaffe
   BLOCK 1: FILTER och VATTENRENING
9:00 Jonbytesmassa statuskontroll map kontaminering
Martin Lechtinen, NT Water
Omvärldsanalys – mekaniska filter
Lars-Olov Larsson, Fiberteknik Sverige AB
Dynasandfilter service
NN, Nordic Water
  Östersjön, en framtida matarvattenkälla?
Björks Rostfria
Paus
Förmiddagsfika i utställningslokalen
11:00  BLOCK 2: PROCESS
Felsökning och avhjälpande åtgärder gällande tillväxt av mikroorganismer i rökgaskondensatreningen på Bristaverket
NN, Brista
Mikrobiell tillväxt i membranbaserade rökgaskondensatreningar för kraftvärmeanläggningar – Energiforskrapport
Linda Wiig och Hanna Östfeldt, Sweco
BLOCK 3: MEMBRAN
Oxidationsmedel och membranmaterial
NN
UF Cellulosa/pes-membran skillnader  (engelska)
Frans Knops, Pentair/X-Flow
Optimering UF RO
Madeleine Savela Nilsson, Dow
13.00 Lunch
Lunch i utställningslokalen
 14.00 Dagen avslutas

Vid frågor, kontakta Johanna Frid, sekreterare Matarvattensektionen
matarvattensektionen@afconsult.com
010-505 20 52