Robert Öhrn

Robert Öhrn, ledamot sedan 2016

Robert är försäljningsansvarig på Solenis där han har jobbat i ca 4 år. De tillhandahåller kemiska produkter och tjänster för behandling av pannvatten, kylvatten och avloppsvatten för all typ av industri, och processkemikalier för papper- och massaindustrin. Har jobbat inom den branschen i ca 15 år, och har förutom det jobbat med drift av pannanläggningar, försäljning och inspektion av pannor.

Mobil: +46 (0)
E-mail: roehrn@solenis.com