Kalendarium

2017

Oktober

23 oktober
Work-shop: Mikrobiell tillväxt i membranbaserade rökgaskondensatreningar för kraftvärmeverk
Plats: Swecos huvudkontor i Stockholm, Gjörwellsgatan 22.

25-26 oktober
VGB – Conference: Chemistry in power plants 2017
Plats: Koblenz, Tyskland

November

7-8 november
Energi- och industridagarna 
Plats: Waterfront, Stockholm
Mer information kommer inom kort

2018

September

2-7 september
IAPWS Conference on the Properties of Water and Steam
Plats: Prague, Czech Republic
Mer information

September

För fler internationella event se följand länk.

Kalendariet uppdateras kontinuerligt.